000 00349nam a22001337a 4500
999 _c19
_d19
008 181227b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9788175052802
100 _aAshrama,Advaitha
245 _aSwami vivekananda on Himself
260 _aKolkata
_bAdvaita Ashrama
_c2012
300 _a353p.
_bHard Bound
_c16cm
700 _aAdvaita Ashrama
942 _cBK