000 00392nam a22001337a 4500
999 _c25
_d25
008 181227b ||||| |||| 00| 0 eng d
020 _a9788175051867
100 _aAshrama,Ashrama
245 _aThe Complete works of Swami Vivekananda VOL-9
260 _a Uttarakhanda
_bSwami Bodhasarananda Advaita Ashrama
_c2012
300 _a592p.
_bHard Bound
_c16cm
700 _aAdvaita Ashrama
942 _cBK